Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
hot
Số người truy cập: 579094
Đang online: 27

MỚI
[Đăng ngày: 22/07/2015]
 

Cùng với hoạt động triển lãm hưởng ứng Festival Biển 2015, sáng 17/7/2015, được sự phối hợp của Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa, tại Thư viện tỉnh đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề: Giới thiệu sách Khánh Hòa 40 năm xây dựng và phát triển: Văn, Thơ, Nhạc” do Nhà thơ Giang Nam – Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa trình bày.

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 22/07/2015]
   

Kỷ niệm lần thứ 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư Hà Minh Đức ra mắt bạn đọc công trình nghiên cứu: Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người(Nhà xuất bản Chính trị quốc gia).

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 08/08/2015]


Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070212;

Kho Mượn: 200102809, 200102810;

70 năm mùa thu cách mạng / Biên soạn : Vũ Kim Yến,...[và những người khác]. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 200tr. : ảnh ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

          Thư mục : tr. 197-198.

Môn loại: 959.7032/ B112M

Giới thiệu nội dung:

Từ tháng Tám năm 1945, mùa Thu đối với người Việt Nam còn là mùa Thu Cách mạng. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh cộng nghiệp hóa – hiện đại đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách “70 năm mùa Thu Cách mạng” với 199 trang sách gồm 2 chương đã tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua các cao trào cách mạng năm 1930-1931, rồi 1936-1939 đến 1939-1945; qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.

 

Từ cách mạng Tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / Biên soạn : Lường Thị Lan,...[và những người khác]. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 200tr. ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

          Thư mục : tr. 196-197.

Môn loại: 959.704/ T550C

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách “Từ cách mạng Tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975” sách gồm 3 chương:

          Chương 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh linh hồn của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập dân tộc (1945-1954);

          Chương 2: Xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1954-1975);

          Chương 3: Như có Bác trong ngày vui đại thắng;

          Với 199 trang đã làm sáng tỏ những cống hiến, vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả còn chọn lọc đưa vào sách những câu chuyện đặc sắc liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng trong giai đoạn này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện cuộc đời vô cùng giản dị mà hết sức cao quý, tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ Chủ tịch. Mỗi câu chuyện nhỏ lại chứa đựng bài học lớn vô cùng giá trị và mang tính thực tiễn cao đối với các thế hệ người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070474;

Kho Mượn: 200102901, 200102902;

 

Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan Chủ biên. - H. : Thanh niên, 2015. - 300tr. ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

Môn loại : 959.7032/ NH556C

Giới thiệu nội dung:

          Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng oai hùng đó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên trong đó sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công (1945-2015), Nhà xuất bản Thanh Niên đã tái bản cuốn sách “Những cội nguồn của Cách mạng tháng Tám”. Cuốn sách bao gồm 2 phần:

          Phần 1: Suy nghĩ về Cách mạng tháng Tám: tập hợp những bài viết có tính chất nghiên cứu và suy nghĩ về một cuộc cách mạng của các Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Hoàng Tùng, Tố Hữu...

          Phần 2: Một số tư liệu cung cấp những tư liệu lịch sử;

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070236;

Kho Mượn: 200102781, 200102782; 

Cách mạng tháng Tám những giờ phút lịch sử / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan Chủ biên. - H. : Thanh niên, 2015. - 299tr. ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

Môn loại : 959.7032/ C102M

Giới thiệu nội dung:

Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sự dân tộc Việt Nam, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nước ta từ một nước thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, tự chủ. Cuốn sách với nội dung phong phú cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện, hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng Tám.

Nội dung sách gồm 2 phần chính:

          Phần I: Hà Nội - Những cơ sở hình thành và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (gồm một số bài viết về tình hình trong nước và quốc tế trước 1945, tình hình Hà Nội sau ngày Nhật đảo chính Pháp)

          Phần II: Hồi ký và nhân chứng (các bài viết của những người trực tiếp hoạt động phong trào và đảm nhận vai trò lãnh đạo).

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070225;

Kho Mượn: 200102818, 200102819;

 

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa : Sách tham khảo / Biên soạn : Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 243tr. ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

          Thư mục : tr. 240 – 241.

Môn loại : 959.7032/ C102M

Giới thiệu nội dung:

          Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức xuất bản cuốn sách Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên cơ sở tái bản cuốn “Năm 1945 – Những sự kiện lịch sử trọng đại”. Cuốn sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đã xuất bản, trình bày khái quát một cách khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn trên. Cuốn sách bao gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945;

Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070468;

Kho Mượn: 200102913, 200102914;

 

Trịnh, Nhu. Cách mạng Tháng tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia , 2011. - 371 tr. ; 21 cm.

Môn loại : 959.7032/ C102M

Giới thiệu nội dung:

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, làm nên thắng lợi vĩ đại đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản quyển sách “Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam” của hai tác giả Trịnh Nhu và Trần Trọng Thơ.

Nội dung sách gồm 6 chương được chuyển tải qua 371 trang, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực để cứu nước; Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu trang vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Các tác giả cũng đã tổng kết một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

 

Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945 – 1975) / Biên soạn : Hồng Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến. – H. : Khoa học xã hội, 2015. - 294tr. ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

          Thư mục : tr. 287-294.

Môn loại : 959.704/ V308N

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945 - 1975) gồm 296 trang đã khắc họa bức tranh lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945-1975, đó là giai đoạn Việt Nam đứng trước những thử thách lớn lao của lịch sử đồng thời cũng là quá trình lịch sử hùng tráng nhưng cũng nhiều gian khổ hi sinh của dân tộc ta.

Năm 1945 mở đầu thời kỳ với sự kiện huy hoàng trong lịch sử dân tộc - thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến. Sự kiện lập quốc sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám cùng với bản Tuyên ngôn độc lập đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: đấu tranh giữ nền độc lập của Tổ quốc, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070465;

Kho Mượn: 200102919, 200102920;

 

Con đường thiên lý : Từ bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. – H. : Văn hóa – Thông tin, 2015. - 216tr.  : ảnh ; 21cm. – (70 năm thành lập nước).

          Thư mục : tr. 213.

Môn loại : 959.704092/ C430Đ

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1911 - 1945. Vào thời điểm bước chân lên con tàu Amiral Latouche Tréville, người thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng không thể ngờ rằng đó lại là một chuyến đi thế kỷ kéo dài tới 30 năm, chuyến đi mở ra một chương hào hùng cho lịch sử dân tộc và cả những người dân thuộc địa bị áp bức. Ở phía cuối con đường Thiên lý là những đồng bào lao khổ của quê hương Người đang đứng trên quảng trường Ba Đình lịch sử để nhận lấy quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Nội dung sách gồm 3 phần:

- Biên niên sự kiện tóm tắt hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1911 – 1945;

- Chuyện kể trên con đường thiên lý;

- Một số bài viết về Chủ tịch;

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070235;

Kho Mượn: 200102783, 200102784; 

Đỗ, Hoàng Linh. Cách mạng Tháng 8 qua tư liệu ảnh / Đỗ Hoàng Linh. – H. : Văn hóa – Thông tin, 2015. - 187tr.  : ảnh ; 27cm. – (70 năm thành lập nước).

Môn loại : 959.7032/ C102M

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách ảnh Cách mạng Tháng 8 qua tư liệu ảnh tập hợp những bức ảnh tư liệu sống động và chân thực minh họa cho những sự kiện lịch sử trước và trong khi diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng tám 1945. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, hào hùng nhất trong quá trình giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Nội dung sách gồm 2 phần:

- Quá trình xây dựng lực lượng cách mạng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070194;

Kho Mượn: 200100420;

Kho Tra cứu: 300008147;

 

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. – H. : Văn hóa – Thông tin, 2015. - 196tr.  : ảnh ; 21cm.

          Thư mục : tr. 192 – 193.

Môn loại : 959.704/ S550R

Giới thiệu nội dung:

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn cung cấp những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, hướng đến tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Nội dung sách gồm 3 chương:

          Chương 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập;

          Chương 2: Những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập;

            Chương 3: Tuyên ngôn độc lập 1945, ý nghĩa giá trị và sự trường tồn;

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070203;

Kho Mượn: 200102844, 200102845;

 

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại / Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân...[và những người khác]. – H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 408tr. ; 24cm.

Môn loại : 335.4346/ T527NG

Giới thiệu nội dung:

          Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành được thắng lợi. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Đưa nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ chân chính của nước nhà. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 đã khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

          Với 408 trang cuốn sách Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại đã tập hợp 37 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được chia làm 3 phần:

          Phần 1: Những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập;

          Phần 2: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của tuyên ngôn độc lập;

          Phần 3: Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam;


Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100057362;

Kho Mượn: 200085325;

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 05/01/2013]

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn 7095/UBND-VX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin phép được tổ chức Cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2013, tại thành phố Nha Trang,

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 06/10/2009]

Thư viện công cộng bang Columbia (Mỹ) vừa qua đã kêu gọi nỗ lực làm cho các thư viện bang an toàn và thân thiện hơn bằng việc đưa ra quy định cấm việc ngủ trong thư viện và mang không quá hai túi xách theo người.

CÁC TIN KHÁC