Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
hot
Số người truy cập: 420350
Đang online: 34

MỚI
[Đăng ngày: 15/08/2014]
 


Thiết thực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về biển đảo của ngành thư viện, trong thời gian từ ngày 8/8 – 10/8/2014, Thư viện tỉnh Khánh Hòa đã cử đội thi tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách tại Quảng Ngãi.

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 14/10/2014]
 

Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ / Như Quỳnh,…[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2009. - 255tr. ; 19cm.

Môn loại: 335.4346/B101H

Giới thiệu nội dung:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng và đạo đức của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Cuốn sách “Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ” được biên soạn với hai nội dung chính:

 - Phần một là những câu chuyện về tình thương yêu, sự quan tâm dạy bảo của Bác với chị em phụ nữ và những kỷ niệm sâu đậm, những tình cảm tha thiết của phụ nữ dành cho Người.

- Phần hai là các trích đoạn trong các bài viết, lời nói của Bác về vấn đề giải phóng phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ.

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100058463;  

Kho Mượn : 200078417,
200078418, 200078419, 200078420

 

Lê, Thi. Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam / Lê Thi. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 180tr. ; 21cm.

            ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Gia đình và Giới.

         Môn loại: 305.409597 / TR527TH

Giới thiệu nội dung:

Tập hợp các bài viết ngắn gọn, tài liệu đã phản ánh khá toàn diện về chủ đề “Phụ nữ Việt Nam hiện nay và truyền thống trung hậu đảm đang giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng thời phác họa một vài nét về cuộc sống gia đình Việt Nam và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tác phẩm gồm 2 phần:

Phần 1: Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà.

            Phần 2: Xây dựng đạo đức nhân cách, văn hóa ứng xử của người phụ nữ hiện nay và đảm bảo sự bình đẳng về giới.

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100068969

Kho Mượn : 200100981, 200100982
 

Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc / Nguyễn Văn Đăng,…[và những người khác]. – H. : Chính trị Quốc gia : Sự thật, 2011. – 428tr. ; 21cm.

Môn loại: 959.7082  / PH500N

Giới thiệu về nội dung

Cuốn sách tập hợp 25 bài phát biểu, bài viết và tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc  tổ chức tại Huế tháng 2-2010. Các bài viết trong cuốn sách đã đánh giá vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc, khẳng định những giá trị to lớn mà phụ nữ Việt Nam đã góp phần tạo dựng di sản văn hóa dân tộc. Qua đó, nhằm tôn vinh, tô đậm hơn những phẩm chất quý báu, coi đó là di sản văn hóa để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phát huy truyền thống tốt đẹp trong công cuộc xây dựng, hội nhập với thế giới và bảo vệ đất nước hiện nay.

Sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Vai trò của phụ nữ trong lịch sử Việt Nam

Phần thứ hai: Phụ nữ với di sản văn hóa

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100057361

Kho Mượn : 200085326

 

Những người được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2003-2010 / Lan Hương,…[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2011. - 379tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống anh hùng của Bà Trưng, Bà Triệu, có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của đất nước, dân tộc ta. Bước sang thời kỳ đổi mới, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy.

“Những người được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam” tập hợp những gương phụ nữ và đơn vị nữ được trao giải là cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa, an ninh quốc phòng, thương mại, nông nghiệp...

                                            Môn loại: 302.082  / NH556NG

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100059637

Kho Mượn : 200085625, 200085626,

200085627, 200085628
 

Huyền thoại về người phụ nữ Việt Nam / Hạnh Nguyên biên soạn. - H. : Lao động, 2011. - 463tr. ; 27cm.

Giới thiệu nội dung:

Sách gồm 463 trang, tập hợp một cách khoa học các bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo từng phần về hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua các giai đoạn của lịch sử đất nước. Bắt đầu từ những ngày đầu lập nước có mẹ Âu Cơ, đến thời đại Hồ Chí Minh có mẹ Việt Nam anh hùng. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã gắn chặt với các sự kiện lịch sử và đóng vai trò rất lớn đến chặng đường phát triển của đất nước.

Môn loại: 305.409597 / H527TH

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Tra cứu : 300000950

 

Danh nữ trong truyền thuyết và lịch sử Việt Nam / Thu Hà tuyển, soạn. - H. : Lao động, 2009. - 127tr. ; 20cm.

Giới thiệu nội dung:

Phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa đã vang danh "trung trinh tiết hạnh", cần cù chịu khó, không ít trong số họ là tấm gương liệt nữ tài hoa, bất khuất. Họ đã có những đóng góp quan trọng, rất đáng tự hào đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tài liệu “Danh nữ trong truyền thuyết và lịch sử Việt Nam” giới thiệu về tiểu sử và cuộc đời của một số nhân vật nữ trong lịch sử Việt Nam, những tấm gương oai hùng bất khuất, gương tiết hạnh hy sinh đại diện cho phẩm giá của phụ nữ Việt Nam như: Bà Trưng, Bà Triệu, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu... Họ là những tấm gương sáng cho hậu thế, nhất là thế giới trẻ Việt Nam noi theo.

Môn loại: 959.7092 / D107N

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100053577

Kho Mượn : 200082002, 200082003

 

Đặng, Việt Thủy. 54 vị Hoàng hậu Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 319tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách 54 Vị Hoàng hậu Việt Nam giới thiệu khái quát chân dung của 54 vị hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị hoàng hậu từ nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế) với Hoàng hậu Đỗ Thị Khương đến nhà Nguyễn với vị hoàng hậu cuối cùng là Nam Phương, vợ vua Bảo Đại. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tư liệu ngắn gọn được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ được chắt lọc từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Tuy giới thiệu về các vị hoàng hậu, nhưng cuốn sách đã điểm qua về bối cảnh lịch sử của triều đại mà vua chúa và hoàng hậu đã sống cũng như những cống hiến, công lao và cả những mặt hạn chế của họ, cung cấp một số chuyện tình, hôn nhân, vợ con của các vị vua chúa. Thông qua đó, nhiều câu chuyên tình "thâm cung bí sử" được tái hiện một cách khách quan, sinh động, vừa mang tính chất khảo cứu vừa mang tính chất gợi mở, cung cấp thông tin để chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu về các vương triều xưa mặc dù đã bị nhiều lớp bụi của thời gian che phủ.

Môn loại: 959.702092 / N114M

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063069

Kho Mượn : 200091091, 200091092
 

Các công chúa nước Việt / Phạm Khang biên soạn. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2010. - 167tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Theo các ghi chép và sử liệu chính thống lưu truyền đến nay, cuộc đời của các công chúa, những phụ nữ sống trong lầu son, gác tía, lớn lên trong nhung lụa ít được nhắc đến. Bởi vậy, viết về các công chúa trong lịch sử Việt Nam là một điều không mấy dễ dàng và khó đầy đủ trọn vẹn. Tuy nhiên, còn một nguồn sử liệu khác - đó là giả sử. Thông qua nguồn sử liệu này, có thể thấy một số công chúa đã đóng những vai trò nhất định trong quá trình phát triển của các vương triều.

Tác phẩm “Các công chúa nước Việt” tập hợp các gương mặt công chúa nước Việt tiêu biểu gồm:

Phần 1: Các nàng công chúa trong truyền thuyết

 • Công chúa Minh Hoa
 • Công chúa Ngọc Côi
 • Công chúa Mỹ Dung
 • Công chúa Quế Nương
 • Công chúa Mỵ Châu…

Phần 2: Các công chúa trong chính sử và dã sử

 • Công chúa con Vua Đinh Tiên Hoàng
 • Công chúa con Vua Lê Đại Hành
 • Công chúa Lý Nguyệt Sinh
 • Công chúa Cây Sao
 • Công chúa Nguyệt Quang…

Môn loại: 959.7092 / C101C

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100056485

Kho Mượn : 200076104, 200076105

 

18 vị công chúa Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 135tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

18 vị công chúa Việt Nam” giới thiệu những người con gái của nhà vua, họ có vai trò nhất định trong lịch sử, văn hoá của dân tộc.

18 vị công chúa trong cuốn sách này là trong số hàng trăm công chúa Việt Nam suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử. Có những công chúa bước ra từ truyền thuyết của dân tộc như công chúa Tiên Dung, vợ của Chử Đồng Tử - một trong những vị thần trong “tứ bất tử”; công chúa Mỵ Châu con của Thục An Dương Vương vì “trái tim lầm chỗ” mà để “cơ đồ đắp biển sâu”. Tiếp đó là những công chúa:

Công chúa con vua Đinh Tiên Hoàng; Công chúa Thiên Thành vợ của Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn; Công chúa Thái Đường con gái vua Trần Thái Tông….

Môn loại: 959.7092 /M558T

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100048501

Kho Mượn: 200061965, 200061966

200061967, 200064314, 200064315


 

Những Công Chúa kinh thành Thăng Long / Sưu tầm: Tô Nhuần, Nguyễn Hồng Phúc, Hiền Lương. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 176tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

"Những công chúa Kinh thành Thăng Long" được sưu tầm, biên soạn từ nhiều nguồn sử liệu, truyền thuyết thuộc các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt các triều đại gắn với lịch sử nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Sách là tập hợp các gương mặt công chúa kinh thành Thăng Long gồm:

- Ngàn năm công chúa đất Long thành

- Công chúa Tiên Dung

- Công chúa Mỵ Nương

- Công chúa Mỵ Châu

- Công chúa Bát Nàn

- Công chúa Vĩnh Huy

- Công chúa Khúc Thị Ngọc

...

Môn loại: 959.7092 / NH556C

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100054968

Kho Mượn :  200073038, 200073481

 

Các nữ tướng Việt Nam / Trường Khang biên soạn. - H. : Văn hóa -Thông tin, 2010. - 179tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

            Trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh nhân, những anh hùng hào kiệt. Họ là những tấm gương sáng về trí tuệ, về lòng quả cảm và tinh thần yêu nước, suốt đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của dân tộc, góp phần làm rạng danh đất nước, quê hương. Lịch sử ghi danh họ và nhân dân đời đời sau vẫn luôn biết ơn, tôn vinh, ca ngợi họ.

      Tác phẩm “Các nữ tướng Việt Nam” được biên soạn với mong muốn phổ biến những kiến thức lịch sử giúp độc giả hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về các tấm gương nữ tướng của dân tộc Việt Nam.       

 • Trưng Nữ Vương
 • Nữ tướng Xuân Nương
 • Nữ tướng Thiếu Hoa
 • Bốn tướng Hồng nương
 • Nữ tướng Trưng Nhị và Hùng Lự Nương
 • Nữ tướng Lê Thị Hoa…

Môn loại: 959.7092 / C101N

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100056066

Kho Mượn : 200074986, 200074987

 

Nguyễn, Bích Ngọc. Hai Bà Trưng / Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Văn hóa – Thông tin, 2012. - 179tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

            Trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh nhân, những anh hùng hào kiệt. Họ là những tấm gương sáng về trí tuệ, về lòng quả cảm và tinh thần yêu nước, suốt đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của dân tộc, góp phần làm rạng danh đất nước, quê hương. Lịch sử ghi danh họ và nhân dân đời đời sau vẫn luôn biết ơn, tôn vinh, ca ngợi họ.

Tài liệu “Danh nhân lịch sử Việt Nam – Hai Bà Trưng” được biên soạn với mong muốn phổ biến những kiến thức lịch sử giúp độc giả hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Hai Bà Trưng với cuộc khởi nghĩa vang dội, lẫy lừng trong lịch sử.

 Ngoài phần cung cấp cho độc giả những thông tin quý giá, tài liệu có thêm phần Phục lục kèm theo, trong đó chứa những trang tư liệu mới nhằm làm rõ thêm cho phần chính văn ở trên. Đó là những văn bản bình luận, nhận định, đánh giá danh nhân đó của những học giả, hoặc các mẩu giai thoại, huyền sử, thơ ca dân gian, hoặc các tư liệu lịch sử vừa mới được phát hiện, khai thác từ các gia phả, thần phả, các tư liệu trong thư tịch cổ Hán Nôm... khá đa dạng phong phú mà từ trước chưa được biết đến. Phần phụ lục này khá quan trọng và mới mẻ, sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc...

Môn loại: 959.7013092 / H103B

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063282

Kho Mượn : 200091450, 200091451

 

Vũ, Thị Ngọc Khuê. Nữ tướng Bùi Thị Xuân / Vũ Thị Ngọc Khuê. - H. : Văn hóa – Thông tin, 2012. - 131tr.; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

            Tác phẩm đã bổ sung thêm một số tư liệu về vị nữ tướng tài ba trong lịch sử Việt Nam – Nữ tướng Bùi Thị Xuân. Bà phục vụ triều đại Tây Sơn (thế kỷ XVIII) lập nhiều chiến công xuất sắc. Nhân dân ta từ xưa rất ngưỡng mộ bà, gọi bà là "bà Thiếu Phó". Dân gian còn làm cả bài vịnh để ca ngợi bà:

"Vận nước đang xoay chuyển

Chiều thoa cũng vẫy vùng

Liều thân lo cứu chúa

Công trận quyết thay chồng

Khảng khái khi lâm nạn

Kiên trinh lúc khốn cùng

Ngàn thu gương nữ kiệt

Gương sáng hãy coi chung."

 

Môn loại: 959.7028092 / N550T

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063280

Kho Mượn : 200091446, 200091447

 

Phạm, Trường Khang. Triệu Trinh Nương / Phạm Trường Khang. - H. : Văn hóa – Thông tin, 2012. - 127tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh nhân, những anh hùng hào kiệt. Họ là những tấm gương sáng về trí tuệ, về lòng quả cảm và tinh thần yêu nước, suốt đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của dân tộc, góp phần làm rạng danh đất nước, quê hương. Lịch sử ghi danh họ và nhân dân đời đời sau vẫn luôn biết ơn, tôn vinh, ca ngợi họ.

Danh nhân lịch sử - Triệu Trinh Nương” viết về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của nữ anh hùng dân tộc Triệu Trinh Nương, người thường được dân gian gọi là Bà Triệu, với tất cả tấm lòng tôn kính, ngưỡng vọng, ngợi ca.

           Môn loại: 959.7013092 / TR309TR

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063281

Kho Mượn : 200091448, 200091449

 

Mã Thiện Đồng. Những thiên thần đường phố / Mã Thiện Đồng. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. – 287tr. : ảnh;  21cm.

Giới thiệu nội dung:

Những Thiên Thần Đường Phố - Câu chuyện về những nữ biệt động Sài Gòn.

...Họ chỉ là những sinh viên, học sinh, những cô thư ký, tiểu thư xinh đẹp hoặc người tình của đại tá, chị công nhân, cô gái bán rau...Nhưng vì lòng yêu nước, căm thù tội ác của giặc, những người phụ nữ "chân yếu tay mềm" ấy đã tự nguyện tham gia vào Biệt động, lập nhiều chiến công, góp phần xây dựng nên biểu tượng Anh hùng bất khuất của người phụ nữ Việt Nam và góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang ngày 30-4-1975.

Một số "Những thiên thần đường phố" ngày ấy, nay đang sống bình dị trong cuộc sống đời thường. Họ chính là những nhân chính lịch sử, là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc ta.

Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, họ còn đây, đang cùng tôi sống lại thời oanh liệt ấy, để viết nên cuốn sách Những thiên thần đường phố...

Môn loại: 959.7082  / NH556TH

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100062693

Kho Mượn : 200090369, 200090370

 

Mã Thiện Đồng. Bài ca hy vọng : Chuyện kể về nữ biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Mai / Mã Thiện Đồng. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 140tr. : ảnh ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Bài ca hy vọng là một khúc ca về một nữ chiến sĩ biệt động anh hùng - chị Nguyễn Thị Mai. Sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh, vì lòng căm thù tội ác của giặc, người phụ nữ “chân yếu tay mềm” ấy đã tự nguyện tham gia vào Biệt động. Chị như con thoi len lỏi khắp thành phố Sài Gòn, vượt qua mưa bom bão đạn vận chuyển vũ khí cho cách mạng, giết giặc lập công, diệt trừ những tên chiêu hồi chỉ điểm không cho chúng có cơ hội hoành hành. Hai lần bị địch bắt, chị đã trải qua bao đòn roi tra tấn, đánh đập của kẻ thù thế mà chị vẫn hát vang Bài ca hy vọng, vẫn tiếp tục sống và chiến đấu. Tinh thần dũng cảm bất khuất của người con gái ấy đã khiến cho bọn chúng phải “chào thua”.

Vinh quang thuộc về những người làm nên lịch sử. Chị Nguyễn Thị Mai chỉ là một nốt nhạc son trong trang sử vàng vẻ vang của phụ nữ Việt Nam ta. Hy vọng rằng, với cuốn sách Bài ca hy vọng sẽ để lại trong lòng bạn đọc một dấu ấn về người phụ nữ miền Nam anh hùng, về tấm gương phụ nữ Việt Nam Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu – Đảm đang.

Môn loại: 959.704092/B103C

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100064737;  

Kho Mượn : 200093895, 200093896

 

Bến Tre Đồng Khởi và đội quân tóc dài / Phan Quang,...[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2010. - 367tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách viết về Đồng khởi Bến Tre và những đóng góp to lớn của phụ nữ Bến Tre - tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Những hy sinh thầm lặng và biết bao nước mắt, xương máu của những người mẹ, người chị, người em gái...đã đổ xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các chị là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: tập trung những bài viết về Bến Tre với nghìn lẻ một sự tích anh hùng; những nét khái quát của phong trào Đồng khởi, qua đó nêu bật lên nguyên nhân dẫn đến thắng lợi cùng những mốc thời gian, sự kiện lớn gắn liền với vai trò phụ nữ trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam.

Phần 2: gồm 18 bài viết về Đội quân tóc dài của xứ dừa Bến Tre;

Với 367 trang sách gồm nhiều bài viết về Bến Tre, về phong trào Đồng khởi và Đội quân tóc dài, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự mất mát, hy sinh cao cả của những người chiến sĩ “tóc dài” cho nền độc lập dân tộc hôm nay.

Môn loại: 959.7042/B254TR

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100059638

Kho Mượn : 200085618, 200085619, 200085620

 

 

Nguyễn, Thị Bình. Gia đình, bạn bè, đất nước: Hồi ký / Nguyễn Thị Bình. - H. : Tri thức, 2012. - 305tr. : 112 ảnh; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

 “Gia Đình, Bạn Bè Và Đất Nước" gây ấn tượng không chỉ bởi cái bìa đơn sơ, giản dị mà còn bởi một cái tên đã gắn liền với Hiệp định Paris (về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam), gắn liền với sự nghiệp ngoại giao nhân dân, người phụ nữ Việt Nam có nhiều bạn bè nhất trên thế giới - bà Nguyễn Thị Bình.

Hồi ký được kể bằng giọng điệu chậm rãi của một người phụ nữ làm ngoại giao. Qua từng trang viết, hình ảnh một Việt Nam đang chiến đấu khốc liệt hiện lên không phải với bom đạn, với chiến trường, mà với nhiều day dứt và trăn trở.  Bằng giọng văn trần thuật nhẹ nhàng, từng chặng đường của cuộc đời bà Nguyễn Thị Bình hiện lên giản dị như bất kỳ người phụ nữ nào khác, một gia đình nhỏ, tình yêu với ba mẹ và các em, người bạn đời và các con...Cũng với giọng văn trần thuật nhẹ nhàng như thế, bà khiến người đọc có cảm giác rằng nhiệm vụ của bà, trọng trách của bà sao mà thật giản đơn, thật ngắn gọn. Dường như bao gai góc ác liệt của chiến tranh đã bị sự hòa nhã, uyên bác và gần gũi của bà che lấp, để rồi cuốn hồi ký như một cuốn nhật ký thường ngày.

Môn loại: 959.7092 / GI-100Đ

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063361

Kho Mượn :  200091599, 200091600

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 05/01/2013]

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn 7095/UBND-VX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin phép được tổ chức Cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2013, tại thành phố Nha Trang,

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 06/10/2009]

Thư viện công cộng bang Columbia (Mỹ) vừa qua đã kêu gọi nỗ lực làm cho các thư viện bang an toàn và thân thiện hơn bằng việc đưa ra quy định cấm việc ngủ trong thư viện và mang không quá hai túi xách theo người.

CÁC TIN KHÁC